• cat-img
  Hán Thư ( 1 )
 • cat-img
  Hậu Hán Thư ( 1 )
 • cat-img
  Lịch sử Việt Nam ( 1 )
 • cat-img
  Sử Ký ( 1 )
 • cat-img
  Tam Quốc Chí ( 1 )
 • cat-img
  Tạp Sử ( 1 )
 • cat-img
  Tạp Thư ( 1 )
 • cat-img
  Tự Trị Thông Giám ( 1 )
Các dự án
Tư Trị Thông Giám Tác giả: Tư Mã Quang 100.000 
Hán Thư Tác giả: Ban Cố 700.000 
Hậu Hán Thư Tác giả: Phạm Việp 600.000 
Sử Ký Tác giả: Tư Mã Thiên 500.000 
Tạp Thư 300.000 
Tạp Sử 400.000 
Mới tái bản
 • img-book

  Trần Thọ

Tam Quốc Chí chính sử Tác giả: Trần Thọ
Tam Quốc Chí là sử liệu chính thức về thời đại Tam Quốc (184 – 280) do sử gia Trần Thọ biên soạn hoàn chỉnh vào cuối thế kỷ thứ ba, sau khi nhà Tấn vừa thống nhất Trung Quốc. Nhờ thế, các sự kiện lịch sử vẫn còn rất mới, truy tìm được rõ căn cứ, lại được tác giả ghi chép đầy đủ, chân thực, có gốc ngọn. Sách viết xong dâng lên Tấn Vũ đế gồm 66 thiên chia làm 3 phần sử liệu riêng biệt: Nguỵ Thư (30 thiên), Thục Thư (15 thiên), Ngô Thư (20 thiên). Thiên Tự lục đã thất truyền.
Đăng ký để nhận bản tin cập nhật từ chúng tôi.

Diese volumenzunahme ermöglicht die anfertigung von gipsformen, die write my paper hausarbeit feinste strukturen wiedergeben, denn sie bewirkt, dass gips in die kleinsten ausbuchtungen gedrückt wird
With the write essay for money addition of four new subjects this year, the rankings will now cover a total of 46 disciplines highlighting the world’s top-performing universities in each academic area
Other consultants in case the architect has agreed to provide an overall service with all the other consultants such essay writer online as structural, plumbing, electrical, landscaping etc
In business school it’s just a different kind of working hard it’s paper writer much more trying to master concepts and studying material versus racing against a clock to execute an initiative

александр лобановский харьков классvoltranчоботи 2017