GIỚI THIỆU

Lịch sử có thể là một môn khoa học khắc nghiệt, cũng có thể là một niềm vui. Có thể là những nỗ lực cá nhân âm thầm, cũng có thể là sự hội tụ những khách tri âm đồng điệu.

Cổ Thư Lâu không tự gán cho mình bất cứ một sứ mệnh to tát nào. Cổ Thư Lâu chỉ là một gác sách mở cửa đợi người cười phong cợt nguyệt. Để xuất thế lánh đời, hoặc để nhập thế ưu thời, miễn là thấy hứng thú lúc trà dư tửu hậu.

Lầu ngọc nhà vàng trong mùi văn cổ, đã hẳn cũng chỉ là huyễn ảo. Nhưng lấy xưa soi nay, chiêm nghiệm đối chứng, lắc đầu cảm khái hay nộ phát xung quan, ngửa mặt cười dài hay lắc đầu cảm khái, sao lại không phải là một thú chơi?

THƯ VIỆN SÁCH CỦA CỔ THƯ LÂU
Tư Trị Thông Giám Tác giả: Tư Mã Quang 100.000 
Hán Thư Tác giả: Ban Cố 700.000 
Hậu Hán Thư Tác giả: Phạm Việp 600.000 
Sử Ký Tác giả: Tư Mã Thiên 500.000 

Schließlich können beim gerichtshof auf rechtsfragen beschränkte rechtsmittel gegen urteile eingelegt werden, die das gericht erster instanz im dieser Artikel rahmen seiner zuständigkeit erlassen hat

александр лобановский классмощные газовые пружины купитькупить все для рыбалки в украине