• img-book

    Trần Thọ

Tam Quốc Chí chính sử

Tác giả: Trần Thọ

Tam quốc chí là sử liệu chính thức về thời đại Tam Quốc, do sử gia Trần Thọ (陈寿) biên soạn hoàn chỉnh vào những năm cuối thế kỷ thứ ba, sau khi nhà Tấn vừa thống nhất Trung Quốc.

Tác giả
avatar-author
233 -297
Tác phẩm của Trần Thọ
Thông tin về tác phẩm
Tổng quan

Tam quốc chí là sử liệu chính thức về thời đại Tam Quốc, do sử gia Trần Thọ (陈寿) biên soạn hoàn chỉnh vào những năm cuối thế kỷ thứ ba, sau khi nhà Tấn thống nhất Trung Quốc chưa lâu, do đó các sự kiện lịch sử vẫn còn rất mới, truy tìm được rõ căn cứ, tác giả ghi chép lại khá đầy đủ, chân thực, có gốc ngọn. Sách viết xong dâng lên Tấn Vũ đế, toàn sách có 66 thiên, gồm (01 thiên Tự lục, nay đã thất truyền), và ba phần sử liệu riêng biệt: Ngụy thư (30 thiên), Thục thư (15 thiên), Ngô thư (20 thiên).

Trong thời kỳ này, lịch sử đan xen phức tạp, ba chính quyền riêng biệt song song cùng tồn tại. Sử liệu trong Tam quốc chí, chia thành ba phần độc lập, không có quan hệ thống thuộc với nhau, mỗi phần tự đứng riêng đã thành sử liệu của một nước, mà hợp lại thành một cuốn sử chung cho ba nước. Viết sử ba nước mà phản ánh trọn vẹn, đầy đủ bản thể của từng quốc gia, viết đúng mực, là một việc không hề dễ. Về việc này Trần Thọ xử lý rất khéo, không hề mắc lỗi.

Vì đã làm quan nhà Tấn, do đó ông lấy triều đại nhường ngôi cho nhà Tấn là Tào Ngụy làm chính thống, điều này phù hợp thực tế lịch sử, đảm bảo sự chính thống tuyệt đối của nhà Tấn, vương triều mà ông đang phụng sự. Mặt khác, ông cũng không viết truyện riêng về các nhân vật như Tư Mã Ý, Tư Mã Sư, Tư Mã Chiêu dù họ có vai trò cực lớn trong chính quyền Tào Ngụy (sau họ đều được Tấn Vũ đế Tư Mã Viêm truy tôn danh hiệu Đế), là để tôn trọng sự thống trị của vương triều đương thời.

Bởi vậy, tuy Trần Thọ chép sử của ba nước, nhưng riêng có Ngụy thư, được dành 4 thiên để chép phần “Bản kỷ”, còn lại các phần Ngô thư và Thục thư chỉ viết thành “Liệt truyện” mà thôi, thế nhưng bộ sử Tam quốc chí vẫn đảm bảo được sự thống nhất, cân đối, hài hòa về kết cấu chương mục, được tin cậy.

Tuy nhiên, những ghi chép trong Tam quốc quá giản lược, có nhiều chỗ không sáng tỏ hết được các tình tiết lịch sử. Hơn một trăm năm sau khi Tam quốc chí ra đời, vào thời Nam triều, Bùi Tùng Chi theo lệnh của Tống Văn đế đã sưu tầm rất nhiều các tài liệu khác về thời Tam quốc và dùng những tài liệu này để bổ chú vào sách nhằm làm rõ các sự thực lịch sử, bổ sung thêm các tình tiết còn thiếu.

Cách bổ chú của Bùi Tùng Chi tựu chung như sau:

– Trong một sự việc, dẫn lời bàn luận của nhiều tác giả khác nhau để phân định điều phải trái; tham khảo các ý kiến khác nhau để làm rõ những điểm khác biệt.
– Bổ chú thêm, kể rõ về cuộc đời của các nhân vật trong truyện, nêu tỏ các uẩn khúc, lần ngược đến gốc tích cha ông, nêu lai lịch và hành trạng của họ.
– Viết thêm một số đoạn để bổ sung cho các sự việc mà Trần Thọ viết còn thiếu khiến truyện đầy đủ hơn hoặc dẫn thư tịch khác, viết thêm các phụ truyện về một số nhân vật mà Trần Thọ không đề cập đến.Павелко ФФУчасы из китаякарго авиаперевозки

Bình luận của bạn